Molitvena skupina

MOLITVENA SKUPINA

Člani naše molitvene skupine se zbirajo vsako sredo zvečer (v zimskem času ob 18. uri v letnem pa ob 19. uri) na domovih članov skupine.

MILOST BINKOŠTI

Molitvena skupina, milost binkošti
Molitvena skupina redno privablja kristjane, da se zbirajo v imenu Jezusa Kristusa, živega, navzočega in delujočega v Cerkvi: "Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi." (Matej 18,19-20). Ta živa vera v prisotnost vstalega Kristusa, Gospoda in rešitelja, je pomembna. Vsaka oseba lahko izkusi izlitje Duha, njegove darove in karizme in odkriva v Jezusu Očetovo ljubezen, Boga bogatega v usmiljenju. To je prostor v Cerkvi, kjer vsak posameznik lahko živi ali znova zaživi milost binkošti. Vsak lahko najde tukaj več elementov  binkošti, ki so našteti v drugem poglavju Apostolskih del.

Slavljenje
Slavilna molitev, polna veselja in zaupanja, je značilnost molitvene skupine. To je blagoslov, zahvaljevanje, ko praznujemo Boga samega in njegove darove. Je izraz krščanskega upanja in kaže skupnost vere:

»Vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika božja dela!« (Apd 2,11).

Ko nekdo občuduje sveto Trojico, v slavljenju razglaša Njegovo dobroto, pravico, ljubezen, zvestobo, slavo, moč in Njegova čudovita dela. S tem se začnemo zavedati teološkega življenja, obrnemo se od razmišljanja o samem sebi in se namesto tega obrnemo k Bogu, izviru življenja in milosti. Slavljenje priteka z veliko spontanostjo preko pesmi in prosto molitveno petje udeležencev (glej sveti Pavel). Slavljenje vključuje celo bitje s telesnimi izrazi (dvignjene roke, ploskanje z rokami), kot jih najdemo v starodavni svetopisemski tradiciji, posebno v psalmih.

Poslušanje Božje besede
To ima prav tako pomembno mesto. Med molitvijo  preberemo enega ali več odlomkov Božje besede: „Kristusova  beseda naj v vsem bogastvu  prebiva med vami.“ ( Kol 3,16).

Branju sledi  kratka tišina, v kateri ponotranjimo Božjo besedo. V tem času lahko posamezni  udeleženci prosto izrazijo molitev, ki temelji na pravkar prebranem odlomku. Posameznik tako postopoma odkriva Božjo besedo (Staro in Novo zavezo).  Udeleženci molitvene skupine  Božjo beseda sprejmejo kot živo in učinkovito, preko katere Gospod govori srcu tako verujočega kot neverujočega. Beseda je namenjena spodbujanju, izgrajevanju,  nas tolaži in nas pošilja. Oznanjanje Božje Besede povzroča in poglablja pozorno poslušanje, tako da jo posameznik lahko z veseljem sprejme, jo obdrži, jo deli in podaja naprej ter prenaša v življenje.

Poučevanje in spodbujanje
Vzpodbujajo in poučujejo ponavadi odgovorni za skupino, na osnovi prebranih svetopisemskih odlomkov ali pa izhajajo iz splošnih molitvenih tem. Podajajo jih kot spodbujanje ali meditacijo, eden ali drug pa lahko samo spomni na kakšen vidik krščanske skrivnosti, ki omogoči  boljše razumevanje Svetega Pisma in vere. To je lahko prav tako klic po spreobrnitvi, ki omogoča delovanje Svetega Duha  med  tistimi, ki poslušajo.

Te različne vidike (poučevanja, pridiganja, spodbujanja) najdemo v Petrovem govoru na binkošti (Apd 2,22-38).

»Tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Maziljenca ... Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega duha.«

Spreobrnjenje
V molitveni skupini se za nekatere lahko prične ali nadaljuje resnična pot k spreobrnjenju. Ta izkušnja obrodi prenovitev vere, upanja in dobrodelnosti. Ko se odpremo Svetemu Duhu,   izkusimo osebno srečanje s Kristusom, ki povzroči, da iščemo Očetovo voljo. To je odkritje skrivnosti Cerkve kot božjega ljudstva,  Kristusovega telesa in templja Duha in nas lahko vodi k temu, da sprejmemo Boga v cerkvenem nauku, v zakramentih in končno, v misijonarskem življenju. 

»Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?« (Apd 2,37).

Pričevanja
Na isti način kot so pričevali Peter in apostoli za Kristusa, ki je umrl in vstal, lahko v molitveni skupini ljudje pričujejo o božjih delih v njihovih življenjih. Ta pričevanja so dana, da opogumljajo udeležence in so povod za zahvaljevanje za čudovite stvari, ki jih Bog dela v srcih tistih, ki verjamejo in upajo vanj. On je živi in učinkoviti Bog.

Bratsko življenje in dobrodelnost
Ponovno osebno odkritje živega Kristusa se zgodi ob drugih in je temelj vsakega spreobrnjenja. Izkaže se v novi ljubezni, seveda do Boga, pa tudi do drugih, ki jih sprejmemo  kot brate in sestre v Kristusu. Posledica je tudi, da se zavemo dimenzije skupnosti v krščanskem življenju. To bratsko življenje je posebno izraženo, ko sprejemamo nove ljudi, smo  pozorni in odprti do najrevnejših in najbolj ranjenih.

(Pierre – Yves Champfort, revija Il est vivant! številka 190, januar 2003)

Vir: http://sl.emmanuel.info/molitev/molitvena_skupina.html