Frančiškovi otroci

 

FRANČIŠKOVI OTROCI se srečujemo vsako soboto med 10. in 12. uro pri Trojici.

Kdo in kaj smo Frančiškovi otroci (FO)?

Smo otroci, stari od 6 do 15 let, lahko tudi mlajši. Naša vzornika sta sv. Frančišek in sv. Klara. Asiški
V vsakdanjem življenju se trudimo, da bi jima bili čim bolj podobni. Prepoznate nas po znamenju  TAU.

 

Naše življenje

 

SREČANJA
Kdaj?
Srečujemo se vsako soboto med 10. in 12. uro pri Trojici.

Kaj delamo?
Spoznavamo sv. Frančiška in sv. Klaro, njuno duhovnost ter ju poskušamo posnemati!
Pogovarjamo se, pojemo, rišemo, se igramo, si ogledamo kakšen film in se ob njem pogovorimo, včasih smo tudi mali »dramski igralci« … Med seboj smo kot bratci in sestrice. Pridi pogledat in videl/a boš, da nam je lepo!

Kako?
Duhovni asistent in animatorji nam na čim bolj izvirne načine približujejo življenje naših dveh vzornikov. Včasih jim to uspe bolj drugič manj!

OBLJUBA
Kaj je to?
Vsak član lahko naredi preprosto obljubo, v kateri obljubi, da se bo v tistem letu še posebej trudil živeti po evangeljskih vrednotah. Obljuba se vsako leto obnovi. To je neke vrste obnovitev krstnih obljub in nima pravne veljavnosti. Nanjo se pripravimo z duhovno obnovo.
DUHOVNE VAJE

Kdaj?
Prvi »vikend« v januarju se udeležimo duhovnih vaj Frančiškovih otrok v Kančevcih.

Kako?
Sledimo štiriletnemu tematskemu krogu:

   1. Frančišek in stvarstvo
   2. Frančišek in Božja beseda
   3. Frančiškov odnos do bratov in sester
   4. Frančišek in Cerkev

FESTIVAL
Kaj je to?
Enkrat na leto (maj) se Frančiškovi otroci iz vse Slovenije zberemo na določenem kraju, da bi se preprosto srečali in drug drugega obogatili. Tam predstavimo svoje igralske sposobnosti, pojemo, se igramo in drugemu podarimo del samega sebe.                  

 

 

Kam spadamo?

 

Smo del Frančiškovega svetnega reda (FSR), ali preprosteje rečeno, Frančiškove družine.

 

 

Naša »zgodovina«

Leta 1986 se je v župniji sv. Jurij na Ptuju in s tem tudi v Sloveniji pojavila prva skupinica otrok, ki se je poleg starejših članov Frančiškovega svetnega reda udeleževala srečanj krajevnega bratstva. Hitro se je začelo razmišljati o posebni skupini, v kateri bi lahko otroci s svojo animatorko sledili prilagojenemu programu. S pomočjo prvih poskusnih katehez so preko Frančiškove Hvalnice stvarstva ali Sončne pesmi začeli spoznavati življenje in duhovnost sv. Frančiška in sv. Klare. Skupina se je poimenovala Frančiškovi otroci.

To so bili prvi zametki, uradno rojstvo Frančiškovih otrok pa je bilo na srečanju 1. aprila 1990 leta.

Kmalu za tem so se tudi v drugih krajih Slovenije začele oblikovati nove skupine FO: Slovenska Bistrica, Nazarje, Lj-Sostro, …

 

Ali so v Frančiškovem času obstajali FO?

 

V Frančiškovem času ne moremo govoriti o Frančiškovih otrocih v današnjem smislu organiziranosti. Prav gotovo pa so bili manjši bratje povezani tudi z otroki. Eno najlepših mest o otrocih v frančiškovski literaturi najdemo v Leggendi Perugini. Govori o eremitoriju (samotnem bivališču), ki ga je Frančišek pogosto obiskoval:

»Mnogo prebivalcev tega kraja je po Božji milosti vstopilo v red, ker sta jih prevzela zgled Frančiška in bratov ter njihova pridiga ... Ob večerih, ko so bratje prepevali hvalnice Gospodu, so prebivalci, majhni in veliki, zapuščali svoje domove ter se zbirali na cesti pred vasjo in naglas odgovarjali bratom z refrenom iz psalma: Hvaljen bodi Gospod Bog. Celo otroci, ki še niso znali dobro govoriti, so po svojih zmožnostih hvalili Gospoda, ko so videli brate« (LP 34; FF 1581).