Zgodovina

Ozemlje današnje župnije Sv. Trojice v Halozah je najprej spadalo v pražupnijo Hoče, ki se v zgodovini prvič omenja leta 1146.

foto vir...

Hočka pražupnija je bila ena izmed največjih župnij oglejskega patriarhata. V sredini 15. stoletja je pri sv. Vidu na Vidmu že obstajal samostojni vikariat za jugovzhodni del hočke nadžupnije. Tako je leta 1545 Sv. Vid imel štiri podružnice, med katerimi je bila tudi cerkev Device Marije Vnebovzete v Podlehniku, ki je najstarejša na področju sedanje župnije Sv. Trojice.

 

V cerkvenem in verskem oziru je za ta del Haloz največjega pomena odločitev Bernarda Ptujskega (1399), da podari ptujskim minoritom in dominikancem svoja ozemlja, ker tako po letu 1438 prideta v ta del Haloz oba omenjena redova, ki pozidata tu prve cerkve v Podlehniku in pri Sv. Duhu v Halozah.

 

Danes se na ozemlju župnije Sv. Trojice v Halozah nahajajo naslednje štiri cerkve:

 

  • župnijska cerkev Sv. Trojice na Gorci
  • podružna cerkev Device Marije Vnebovzete v Podlehniku
  • podružna cerkev Sv. Duha na Rodnem Vrhu
  • podružna cerkev Žalostne Matere Božje v Stanošini