Velikost župnije

  • Župnija zajema naslednje kraje: 

Gorca, Dežno, Stanošina, Sedlašek, Podlehnik, Zakl, Kozminci, Jablovec, Ložina, Gruškovje, Strajna, Rodni Vrh, Dolena.  Število

 

  • Število vernikov skozi leta do današnjega dne:

  • V letu 2007 je župnija štela 2110 prebivalcev. 
nedeljniki cer. poroke krsti obhajila pogrebi
220 1 16 11.000 33
  • Podeljeni zakramenti in zakramentali v letu 2007:

Družina

Ognjišče

Mohorjeve knjige

20

25

7

http://zupnije.rkc.si/sv-trojica-haloze/index_datoteke/image3815.jpg